معرفی کتاب

معرفی کتاب جاده های بهشتی

کتاب جاده های بهشتی خاطرات احمد پیری فرمانده گردان پشتیبانی مهندسی 22 ذوالفقار جنگ جهاد سازندگی استان زنجان از همه عواملی که درگیر جنگ بودند، از رأس تا پایین را…

معرفی کتاب کمپ هشت

کتاب کمپ هشت  بر اساس خاطرات جهادگر آزاده، مرتضی تحسینی … سر سفره که می نشستیم، پس از اتمام غذا به ترتیب از اول سفره هر کدام یک دعا می…
فهرست