ارسال شده توسط h4m1d

گزارش عملکرد سال 95 کانون استان زنجان

اهم فعالیت های کانون سنگرسازان بی سنگر استان زنجان در سال 1395 1-  عضوگيري ، تشکیل و تکمیل پرونده اعضای جدید و آخرين آمار اعضاي کانون استان زنجان عضوگيري تشکیل…

ادامه روند عضوگیری

کانون سنگر سازان بي سنگر استان زنجان تلاش می‌کند بر اساس اهداف خود  ، طرح‌ها و برنامه هايي را انجام دهد تا تمام افرادي که در طول 8 سال دفاع…
فهرست