ارسال شده توسط کانون سنگرسازان بی سنگر زنجان

فراخوان عضویت در کانون استان

بسمه تعالی بدینوسیله به اطلاع کلیه ایثارگران عزیز ستاد پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی استان زنجان میرساند، عزیزانی که تاکنون موفق به عضویت در کانون نشده اند، میتوانند همه روزه…

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در سال 1396

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون سنگرسازان بی سنگر استان زنجان مجمع عمومی عادیبطور فوق العاده کانون سنگرسازان بی سنگر استان زنجان به شماره ثبت 368 و با…

اهم فعالیت های کانون استان در سال 1395

اهم فعالیت های کانون سنگرسازان بی سنگر استان زنجان در سال 1395 1-  عضوگيري ، تشکیل و تکمیل پرونده اعضای جدید و آخرين آمار اعضاي کانون استان زنجان عضوگيري تشکیل…

ادامه روند عضوگیری

کانون سنگر سازان بي سنگر استان زنجان تلاش می‌کند بر اساس اهداف خود  ، طرح‌ها و برنامه هايي را انجام دهد تا تمام افرادي که در طول 8 سال دفاع…
فهرست